Zwinstraat 7
8340 Sijsele - Damme
0486/33 16 45

ondernemingsnr.: 0811.980.466
rek.nr.: BE15 9794 2410 5930

 

Orthopedie:

Orthopedie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsapparaat. Daartoe behoren onder andere:
- Aangeboren afwijkingen van het steun- en bewegingsapparaat,
bijvoorbeeld heupdysplasie, scoliose (verkromming van de rug);
- Fracturen van gewrichten en botten (botbreuken);
- Standafwijkingen van gewrichten;
- Gewrichtsafwijkingen en slijtage (artrose).
Orthopedische Revalidatie is geschikt voor herstel na een trauma als gevolg van een ongeval thuis, op het werk of tijdens het sporten: o.a. enkel– en knieletsels, schouder- of elleboogklachten, spierletsels,… Dit kan op doorverwijzing van een huisarts of specialist.
Ook voor en na een orthopedische operatieve ingreep is het van belang kinesitherapie te volgen voor een optimaal herstel. Hoe beter de conditionele toestand van een gewricht voor de operatie, des te sneller het herstel nadien.
Na een operatie is het belangrijk dat het geopereerde lichaamsdeel zo vlug mogelijk weer zijn normale functionaliteit herneemt. Aangepaste mobiliserende oefentherapie bij aanvang is aangewezen om tot een goed weefselherstel te komen. Vervolgens worden door gerichte, functionele oefentherapie zowel de lokale als de algemene belastbaarheid verhoogd en worden de functies die u nodig heeft in uw dagelijks leven, tijdens uw werk en tijdens het sporten weer hersteld. Met de gepaste oefeningen worden de coördinatie en het uithoudingsvermogen getraind en wordt de spierkracht versterkt. Daarnaast worden de proprioceptie en stabiliteit van het gewricht opgetraind met behulp van oefenmateriaal in de praktijk. Ook thuisoefeningen zullen bij de revalidatie niet ontbreken.

Het uiteindelijke doel is het terugbrengen van de belastbaarheid tot op het oorspronkelijke niveau van voor het letsel/de ingreep en zelfs meer.

Neurologie:

Neurologie is een medisch specialisme dat zich met name bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten ook vaak behandeld door een neuroloog. Een neuroloog heeft hierdoor te maken met uiteenlopende klachten, zoals hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen-, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen.
Ziekten die behandeld worden door een neuroloog zijn onder andere epilepsie, ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose (M.S.), carpaaltunnelsyndroom, nek- of rughernia, polyneuropathie, spierdystrofie, hersentumoren en mensen met een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding).

Cardiale revalidatie:

Fysieke training voor patiënten met hartproblemen, o.a. na een stentimplantatie, na een hartinfarct, na een hartoperatie of bij patiënten die lijden aan hartfalen.
Een hartrevalidatieprogramma is een multidisciplinair programma dat enerzijds bestaat uit een trainingsprogramma om de fysieke conditie te optimaliseren, anderzijds wordt getracht de risicofactoren (cholesterol, gewicht, bloeddruk, suikerziekte, stress, passieve levensstijl, ... etc) zo goed mogelijk te corrigeren zodat de kans op herval gereduceerd wordt.

Handrevalidatie:

Handrevalidatie is een specialisatie die zich toespitst op de behandeling van een problematiek van de hand, de pols of de elleboog. Dit kan zowel een conservatieve behandeling zijn als de post-operatieve revalidatie na een chirurgische ingreep.

Myofasciale therapie en Dry Needling:

Myofasciale Therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in het verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten. Triggerpoints genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken: Dry Needling, stretching, drukpunttherapie, warmte …

Dry needling is een behandelmethode waarbij met een naald in verdikkingen van een spier wordt geprikt. De behandeling wordt onder andere toegepast voor de behandeling van een myofasciaal pijnsyndroom, stijfheid en pijn in de spieren…

Manuele therapie:

Manuele Therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Onze beenderen, gewrichten (articulair), spieren (en ligamentaire delen), weefsels (weke delen) en zenuwen (neuronen) zorgen voor een harmonisch en functioneel geheel in ons bewegingsproces. Soms treden er echter dysfuncties op in de harmonie van dit bewegingsproces. Dergelijke stoornissen worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken (‘manipulatie’). Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar, je ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de actieve revalidatie via stretching en actieve oefeningen.

Lymfedrainage: ad modum Vodder

Manuele Lymfedrainage is een massagevorm waarbij een ritmische en heel zachte, spiraalvormige druk wordt uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen. Dit heeft als doel de afvoer van overtollig vocht en metabole afvalstoffen via de lymfebanen te stimuleren.
De positieve effecten van lymfedrainage zijn: het immuniteitssysteem (weerstand) wordt versterkt, afvalstoffen worden afgevoerd, spanning en stress verdwijnen en de werking van het hormonale stelsel wordt geoptimaliseerd.
Deze techniek biedt goede resultaten bij onder andere mastectomie, posttraumatisch oedeem, lymfoedeem, neus-, keel- en ooraandoeningen, klachten als gevolg van stress zoals hoofdpijn, constipatie, vruchtbaarheidsproblemen, concentratieverlies, slapeloosheid, hyperventilatie...

Ademhalingstherapie:

De longen zorgen ervoor dat ons lichaam voldoende zuurstof krijgt. Alle cellen in ons lichaam hebben immers zuurstof nodig om te kunnen functioneren. Ademhalingstherapie helpt u bij het aanleren van de verschillende ademhalingsmethodes (buik-, flank- en borstademhaling). Op die manier leert u bewust de verschillende manieren aan te wenden, zodoende uw ademhaling het meest efficiënt rendeert.

Ademhalingstherapie richt enerzijds op volwassenen, kinderen en pasgeborenen met luchtwegaandoeningen met als doel het ademhalen te verlichten, bv. patiënten met astma, bronchitis... De technieken die we hierbij toepassen zijn tapotage en autogene drainage. Bij deze laatste techniek wordt er gebruik gemaakt van o.a. thoraxdrukkingen en bouncing. Het doel van deze therapie is de longen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm), of elke belemmering van een normale ademhaling ongedaan te maken en opnieuw een normaal ademhalingspatroon na te streven.
Anderzijds is ademhalingstherapie ook toepasbaar bij mensen die onder stress en spanning leven. Door spanning kan uw manier van ademhalen verkrampt worden en dat heeft zijn weerslag op het lichamelijk functioneren (bv. hyperventilatiesyndroom). Door middel van ademhalings- en ontspanningstechnieken kunnen wij u leren te ontspannen en helpen wij u om te gaan met de spanning in uw lichaam.

Prenatale begeleiding:

De impact van een zwangerschap op het vrouwelijk lichaam wordt vaak onderschat. Mede door de grote hormonale veranderingen, de fysieke en psychische impact van een zwangerschap en de uiteindelijke zware fysieke arbeid tijdens de bevalling, is goede begeleiding en preventieve training van de vrouw noodzakelijk. Prenatale oefeningen helpen je om je lichaam in optimale conditie te houden en voor te bereiden op de bevalling.
Volgende oefeningen worden aangeleerd: aandacht voor correcte houding, stretchoefeningen, bekkenbodemspieroefeningen, ontspannings- en ademhalingstechnieken, mogelijke houdingen om weeën op te vangen, baringshoudingen, perstechnieken, alsook oefeningen om samen met je partner te doen in de voorbereiding naar de bevalling en tijdens de arbeid. Er gaat eveneens aandacht naar de preventie en de behandeling van mogelijke rugklachten, bekkenpijn...

Postnatale begeleiding:

Postnataal beogen we een vlot herstel van het lichaam na de bevalling, op maat van moeder en baby. De postnatale begeleiding starten we een zestal weken na een natuurlijke bevalling, een achttal weken na een keizersnede. Er gaat veel aandacht naar de reëducatie van de bekkenbodemspieren. Er worden tevens oefeningen gedaan om de core stability te verbeteren (buikspieren en rugspieren) en er wordt gewerkt aan een vlotte wederopbouw van de fysieke conditie.

Relaxatietherapie:

Stress, spanning ... Vaak veroorzaken deze onderliggende oorzaken lichamelijke klachten. Via specifieke relaxatietherapie trachten we deze spanningen op te heffen. Ook ademhalingstherapie kan hier zeer nuttig zijn (bv. bij hyperventilatie).

Medische trainingstherapie:

Medische trainingstherapie (MTT) is een wereldwijd erkend systeem in de revalidatie. De medische trainingstherapie stelt ons in staat om een individueel en efficiënt oefenprogramma samen te stellen voor patiënten met musculoskeletale aandoeningen. De MTT wordt niet enkel gebruikt voor de behandeling van patiënten, maar ook in de preventie van overbelastingsletsels voor arbeiders en sporters. Ook in de geriatrie kan de medische trainingstherapie toegepast worden.

Met MTT kan je elke oefening doseren (tot 100 gram nauwkeurig) en aanpassen zodat deze oefeningen een optimaal effect hebben tijdens elke fase van het herstel. MTT geeft ons praktische richtlijnen om een efficiënt oefenprogramma op te stellen, gebaseerd op uw aandoening en het kinesitherapeutisch onderzoek. Door de principes van de MTT toe te passen in de oefentherapie is er geen enkel gevaar voor overbelasting en overtraining.

Sportkinesitherapie:

Fitness en personal training
Naast het behandelen van sportgerelateerde letsels helpen we u, ongeacht uw niveau, ook graag met beter, doelgerichter en efficiënter te sporten, samen werken we naar uw doelen toe! Daarvoor stellen we een oefenschema op voor bij u thuis of om in onze uitgeruste sportruimte te trainen.

Sport- en voedingsadvies:

Om u nog beter en completer te kunnen helpen, werken we op dit domein nauw samen met enkele diëtisten. Een multidisciplinaire aanpak bij sporters, diabetici,… vergroot de efficiëntie van de therapie.

Rugschool:

Iedereen wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met rugpijn. In de rugschool krijg je een beter zicht over de verschillende soorten rugproblemen en hun oorzaken, doen we rugvriendelijke oefeningen om spieren te versterken en het lichaam soepeler te maken, en krijg je heel wat tips om rugsparend en ergonomisch door het dagelijkse leven te gaan.

Beweegcoach:

Je wilt meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet hoe? Doe een beroep op een bewegen op verwijzing-coach.Goed nieuws! Vanaf nu kan je huisarts je doorverwijzen naar een beweegcoach. Zo’n coach geeft je privébegeleiding in je buurt. Samen maak je een plan op maat om zonder veel moeite meer te bewegen. Zo leef je actiever en zit je beter in je vel. Je betaalt voor een consultatie 5 euro per kwartier. Sommige ziekenfondsen voorzien nog een extra tegemoetkoming. Vraag een verwijsbrief aan je huisarts, en je bent vertrokken! Klik hier voor meer info.

Geriatrie:

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de massa van al onze weefsels af. Dit geldt in het bijzonder voor het bewegingsapparaat (bot, spier en zenuwweefsel). Deze afname van weefselmassa ten gevolge van veroudering kunnen we niet tegenhouden, maar wel vertragen door ook op hoge leeftijd binnen de gestelde mogelijkheden, zowel lichamelijk als geestelijk, actief te blijven. De kinesitherapeut heeft inzicht in de leeftijdsgebonden veranderingen en kan zo zijn aanpak en doelstellingen perfect afstemmen op de mogelijkheden van de oudere zorgvrager. We zoeken hierbij samen met de oudere naar een goede balans tussen rust en bewegen. Daarnaast besteden we aandacht aan valpreventie en controleren we of de veelgebruikte hulpmiddelen voldoen en goed zijn afgesteld. Samen met de mantelzorgers gaan we ook in overleg en proberen we op een respectvolle manier het bewegend functioneren van ouderen in stand te houden en te verbeteren.